Llorenç Valverde - Weblog - Compromis i coratge
Llorenç Valverde

5.5.03

Correllengua
Fa uns mesos vaig llegir un article d'opinió(?) d'un llicenciat en Dret, membre del Consell Social, en el qual venia a dir, sense embuts, que la UIB era, essencialment, un cau de catalanistes radicals. Per a l'opinador, aquest fet era la causa principal de tots els mals que pateix la UIB: desarrelament social, devallada del nombre d'estudiants (sobre tot en els seus ex-estudis, per exemple, on és ben sabut que ben bé totes les classes s'imparteixen en aquesta llengua) i d'altres que ara mateix no record. Divendres passat aquest opinador membre del Consell Social i llicenciat en Dret degué alenar tranquil en veure el titular que il·lustrava una de les primeres declaracions del Rector electe: No estoy de acuerdo con la imposición del catalán en la Universitat (aquí trobareu l'entrevista completa).

Tanmateix, malgrat l'especificació posterior que ell és partidari de la libertad linguística, no resulta gaire tranquilitzadora la mancança d'una explícita afirmació simètrica, és a dir, una cosa com ara: Tampoco estoy de acuerdo con la imposición del castellano en la Universitat. Nogensmenys, m'he acabat de quedar ben tranquil en saber -gràcies al mateix diari- que el President de l'Obra Cultural Balear, Antoni Mir, ha rebut, per telèfon, explicacions suficients de part del Rector electe. Si ho hagués sabut abans, no hauria passat tanta de pena (o sí).

Sens dubte, aquesta no deixa de ser una oportuna i significativa contribució al Corre! Llengua, 2003 ;-))))

   — 11:05 AM - [ enllaç ]30.4.03

Ja tenim Rector

Finalment ja sabem qui ha guanyat les eleccions, com era de preveure, ha estat Avel·lí Blasco, amb un 59,06 i dels vots ponderats. L'enhorabona i sort: a ells i a la resta de la comunitat universitària.

La candidatura de Pere Deyà ha obtingut el 40,94 restant, la qual cosa no està gens malament.

Una lectura superficial d'aquests resultats podria induir a pensar que el 25% que va optar per votar la meva candidatura a la primera volta s'ha repartit, per part iguals, entre les dues que han quedat per a la segona, però cal tenir en compte el nombre de vots en blanc i nuls, una dada que ara mateix no conec.

   — 9:10 PM - [ enllaç ]


Explicacions, rectificacions i excuses
Des de l'OPP (Oficina de Planificació i Prospectiva) i també des del Comité d'Autoavaluació de les titulacions d'Història i Història de l'Art han donat explicacions i han reconegut l'error en el plantejament dels càlculs que s'esmenten en el post de dia 28. El més important és que a l'informe quedarà subsanat l'error.

També han demanat excuses, ensems que es queixaven d'algunes afirmacions meves -certament dures- contingudes en el post esmentat, especialment la darrera i que diu

Si tota l'autoavaluació té el mateix nivell, esteim arreglats. Caldria depurar responsabilitats sobre la ignorància, tendenciositat, incompetència o el que sigui per la utilització d'aquestes falsedats.

Per consegüent, ara m'escau a mi demanar excuses sobre la primera part de l'afirmació i així ho faig. Però respecte de la segona part, és a dir a partir de "Caldria depurar ...", m'escau insistir en que no té res a veure ni amb l'OPP ni, sobre tot, amb cap dels membres del Comité d'Autoavaluació. Va dirigida a aquelles persones que han fet un ús pervers d'aquestes dades abans i durant la passada campanya electoral i que les han esgrimit en públic. Tant és així que, quan em vaig assabentar d'aquesta brama, vaig demanar explicacions que em van ser denegades i per això m'he rebotat quan he pogut esbrinar la font i la forma de la brama.

En resum, comptes aclarits, excuses demanades a l'OPP i als membres del Comité d'Autoavaluació. I insistir en el fet que aquestes dades han estat perversament emprades per d'altres persones, a les quals em referia en el meu post i a les quals no m'escau demanar excuses, ans al contrari, explicacions i rectificacions públiques.

De l'O d'I encara no en sé res.

   — 9:35 AM - [ enllaç ]29.4.03

La resposta
Aquesta és la resposta de l'Oficina d'Informació al meu requeriment de rectificació sobre el contingut de l'autoavaluació dels estudis d'Història:

De: uibinfo
Fecha: Mar abr 29, 2003 08:48:22 AM Europe/Madrid
A: dmilvg0
Asunto: Re: AVALUACIÓ DE LES TITULACIONS D'HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART

Benvolgut senyor,

Aquest informe d'Avaluació de les Titulacions d'Història i d'Història de l'Art ens ha arribat des de l'OPP. Nosaltres només ens encarregam de penjar la informació que ens arriba. En tot cas, pot provar de posar-se en contacte amb el Sr. Roman Miró que és el qui ens passà l'informe. De totes maneres, li agraïm la seva col·laboració.

Cordialment,

O d'I.

I aquesta és la meva. Sembla que per tal de publicar informacions a la UIB, hi ha classes i classes:

De: Llorenç Valverde
Fecha: Mar abr 29, 2003 09:34:18 AM Europe/Madrid
A: uibinfo
Asunto: Re: AVALUACIÓ DE LES TITULACIONS D'HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART

Justament el que jo vos he enviat és una _informació_ i, per consegüent, si heu pogut penjar l'anterior, aquesta hi té tot el dret.
Som en Llorenç Valverde, catedràtic d'aquesta universitat i director del Departament de Matemàtiques i Informàtica, el qual és greument injuriat -i amb ell tota la UIB- per les falsedats i dois que inclou aquest informe. En tot cas haurieu de consultar el vostre superior jeràrquic, i jo em reserv el dret de donar la publicitat que escagui a tot aquest afer, la qual cosa no crec que ajudi a millorar el prestigi de segons quines dependències i serveis.

Llorenç Valverde

Encara estic esperant alguna resposta d'algú que "hi entengui"

   — 11:23 AM - [ enllaç ]28.4.03

Per reflexionar
Dilluns dia 28 d'abril, va arribar una invitació per anar a una sessió pública sobre l'autoavaluació dels estudis d'Història. Si va a dir veritat, no en vaig fer gaire cas, fins que algú em va fer notar que en el document d'autoavaluació hi sortia la fal·làcia que descric més endavant. He demanat a l'Oficina d'Informació -responsable de la distribució de la convidada- que doni al meu text de rectificació la mateixa difusió que a la invitació. Com que no sé si ho faran, aquí el teniu:

Per ventura seria prudent, abans de fer intervenir persones externes, revisar algunes de les xifres que hi ha a l'informe (d'autoavaluació). Així per exemple, atribueix als estudis de Matemàtiques 53 professors funcionaris que, a mi, no em surten per enlloc, atès que el Departament de Matemàtiques i Informàtica té més docència que la vinculada als esmentats estudis, com són els quatre d'informàtica, tot això sense comptar la docència que feim a estudis com Empresarials, Econòmiques, ... I per consegüent, resulta absolutament inaplicable la frase que encapçala la taula de la pàgina 55 de l'informe i que diu (sic):

"Por esta razón hemos comparado los estudios de Historia con aquellos Departamentos que imparten un solo estudio o titulación"

Per consegüent, l'atribució de 53 professors funcionaris als estudis de Matemàtiques només potser imputada a una ignorància extrema o, alternativament, a intencions que no resulten gaire comprensibles. Dades com aquesta qüestionen de forma clara la validesa de tot l'informe i no les podem consentir sense objeccions pel que tenen d'insidioses.
Llorenç Valverde

Si tota l'autoavaluació té el mateix nivell, esteim arreglats. Caldria depurar responsabilitats sobre la ignorància, tendenciositat, incompetència o el que sigui per la utilització d'aquestes falsedats.

   — 10:43 PM - [ enllaç ]27.4.03

Pregunta i resposta
El passat mes de novembre, un diari de Palma va contactar per telèfon amb alguns dels aleshores presumibles precandidats a Rector per saber de les seves intencions vertaderes. Jo vaig ser un dels elegits i, com que no estava gaire per verbes, vaig demanar les preguntes per escrit i les vaig contestar també per escrit. Finalment, com acostuma a passar, el reportatge que va sortir publicat no em va acabar de satisfer, en tant que vaig trobar que no hi sortien reflectits els aspectes que jo considerava més rellevants. Avui, remenant el meu ordinador, he trobat les respostes que vaig enviar i, francament, m'ha agradat molt rellegir la darrera, pel que tenia de profètica. Per tal que no sigui dit, aquí la teniu, tal qual (la data de la darrera modificació de l'arxiu original és el 8/11/2002):

Pregunta:Creis que serà possible una candidatura de consens? Quins elements ho permetran (o, si és el cas, ho impediran)

Resposta: No sé si serà possible, si és necessària i, fins i tot, convenient. Com a universitari estic convençut que de la discussió en surt la llum i, en aquest sentit, pot ser molt convenient mostrar a la societat que som capaços de contrastar idees, de discutir quin model d'universitat volem i fer-ho de forma ordenada i que permeti a totes les opcions incorporar idees de les altres, si són millors que les pròpies. En qualsevol cas, l'equip que guanyi ha de fer feina i representar tots els membres de la UIB, independentment del sentit del seu vot.

Idò això.

   — 1:22 PM - [ enllaç ]23.4.03

Més remorologia (fins i tot en temps de vacances!)
Diverses fonts, generalment solvents i dignes de tot crèdit, m'han demanat si era certa la remor que assegura que la incorporació del Dr. Perales a la candidatura oficialista és fruit d'un suggeriment meu. Tanmateix, i per ser exactes, no m'han parlat tant d'una remor com d'una afirmació sostinguda en diverses ocasions per una font destacada, molt propera a l'esmentada candidatura i -tot sigui dit- propensa a deixar anar afirmacions intoxicadores. Doncs no, jo no vaig suggerir el nom del Dr. Perales, ni cap d'altre. Així de simple i així de clar. En primer lloc perquè ningú no m'ho ha demanat i, en qualsevol cas, perquè tal com he manifestat en repetides ocasions, allò que escau fer en situacions com aquesta és consultar directament a la persona interessada, sense intermediaris de cap casta.

Ho he de confessar: Estic encuriosit per veure fins on poden arribar aquestes demostracions -crec que interessades- d'enginy i d'imaginació: Pactes secrets, cavalls de Troia, noms suggerits, ... Puc assegurar que totes aquelles que m'arribin tendran el tractament escaient des d'aquest weblog. No sé com ho podria fer sense aquesta eina ;-))))

Per cert, avui, mentre donava voltes a tot això de la remorologia i si calia o no fer-me ressò d'aquesta remor sobre els meus suggeriments, he recordat un acudit de Perich que descriu molt bé el poder i l'ambigüitat del desmentit. Es tracta, crec, d'una de les màximes del seu llibre Autopista i en ella assegura que No és cert que les plantes que hi ha a l'entrada de la seu central de Banca Catalana siguin cebes. Aquesta era una forma sibillina de fer pública, per escrit, la broma que circulava de boca a orella sobre la filiació política -l'anterior dictadura encara era vigent- dels dirigents d'aquesta desapareguda entitat políticofinancera. La qual cosa esment per evitar que n'hi hagi de malpensats que diguin que faig servir l'eina del desmentit amb propòsits ocults. Altra feina tenc!

   — 5:18 PM - [ enllaç ]20.4.03

Els altres també
Del Diario de Mallorca d'avui (Diumenge de Pasqua): "Blasco incorpora ideas de Valverde en la recta final de la campaña en la UIB". Tanmateix no deu ser mentida, atès que el Diari de Balears ve a dir el mateix.

O sigui que, guanyi qui guanyi, i d'acord amb aquestes informacions i les de dia 16 relatives al programa de l'altra candidatura, sembla que la meva presència a la contesa electoral no haurà estat debades, al manco damunt el paper. No és com per posar-se a llençar coets, però crec que hauria pogut anar pitjor (i millor): Hem aconseguit una segona volta i de cara a aquesta segona volta les dues candidatures que queden s'han compromés a incorporar idees del meu programa. Si no les hagués presentat, no haurien pogut obtenir més del 25 per cent del suport de la comunitat universitària i ara no serien presents enlloc. Hi ha derrotes més agres que aquesta (i el que no es consola és perquè no vol)

De tota manera m'ha semblat entendre, a les informacions d'avui, que les idees que incorporen van en la direcció d'allò de tenir una universitat més viva i crítica. El que no sé és com s'ho faran.

   — 6:48 PM - [ enllaç ]19.4.03

La fórmula
L'altre dia vaig llegir, no sé ben bé on, una cita que reflexa molt bé un dels majors perills del pensament únic: La dita venia a dir, pam endavant, pam enrere, que quan tothom pensa igual, pot arribar un moment en el qual ningú no pensi. Un exemple paradigmàtic d'aquesta situació vendria representat per la peregrina fórmula, que per a la ponderació dels vots de les eleccions a Rector, va aparèixer a la normativa per a la primera volta i que, ara reprodueix escrupolosament la normativa per a la segona. Em vaig quedar ben tot solet al Consell de Govern de la UIB quan vaig manifestar la ridiculesa de la formuleta, i vaig demanar que constés en acta el meu vot particular amb l'objectiu que, si algun dia algú la revisa i se'n adona, al manco pugui dir que n'hi va haver un que no s'hi va avenir.

El cert és que, tanmateix, no importava fer un procediment tan complicat i arbitrari com el que exigeix la fórmula, atès que és més que suficient fer la mitjana ponderada dels percentatges de cada candidat per sectors i ja està. La prova: Ningú no se'n recorda a hores d'ara -si els que els han arribar a saber algú- els vots ponderats que ha tret cada candidat, només s'esmenten els percentatges, que s'obtenen sense tanta parafernàlia, de la forma que jo deia i que seguesc dient.

N.B. Per si no m'he explicat prou bé: Si A1,B1,C1 i D1 són els percentatges de vots obtinguts pel candidat 1 en cada un dels sectors A,B,C i D; aleshores el percentatge ponderat final de vots que li pertoca a aquest candidat és exactament: 0,51*A1+0,12*B1+0,25*C1+0,12*D1. D'aquesta manera s'obté el mateix resultat que amb l'esotèrica formuleta, però sense fer el ridícul.

   — 3:21 PM - [ enllaç ]16.4.03

Els diaris, avui
Ahir el candidat Dr. Deyà, va convocar una roda informativa per anunciar noves incorporacions a la seva candidatura, tant de persones al seu equip, com de propostes programàtiques, algunes de les quals estan inspirades en les del meu programa. Ha deixat ben clar que tot i que hem parlat, no m'he incorporat a la seva candidatura, com no podia ser altrament. Esper que aquells que encara sospiten que hi havia un pacte secret s'hagin acabat de quedar ben tranquils. El Dr. Deyà ha fet cas del contingut del meu post de dia 11 en el qual anunciava el resultat de la primer volta: mirar quines de les meves propostes pot incorporar per atraure el vot d'aquelles persones que varen votar la meva candidatura. Ara que cadascú decideixi el que més li convingui.

   — 12:27 PM - [ enllaç ]15.4.03

Enzes per a una conxorxa
De mica en mica van sorgint a la llum actuacions espectaculars -i més o menys subterrànies- de determinades persones de diferents col·lectius de la UIB durant la primera part de la campanya electoral. Totes elles han resultat molt sorprenents i inesperades. I les que encara no sé ;-)))))

1.- El primer cas, documentat personalment, és el de, diguem-ne XY, que va arribar a fer, entre professors i alumnes, una campanya d'insults, de difamació i de menysteniment en contra de la meva persona realment intensa i descarada. Quan li vaig demanar que repartís les seves energies entre els dos candidats que no érem del seu gust (és a dir, els no oficialistes), va tenir una resposta certament violenta (des del punt de vista dialèctic) que no va fer altra cosa que confirmar el que jo ja sabia.

2.- Més sorprenent per a mi han estat les actuacions d'Y1 i d'Y2, membres del personal d'administració i serveis també partidàries del continuisme, les quals també repetien consignes a tort i a dret contra la meva persona. Em cal insistir que, com en el cas d'XY, no es tractava d'arguments contra el meu programa o les meves idees, sinó d'insults. I dic consignes, perquè eren ben bé els mateixos conceptes i paraules que venien de persones d'àmbits molt diferents.

3.- El cas més sagnant, sens dubte, és el de, diguem-ne XX, que va arribar a coaccionar de mala manera un alumne perquè aquest, innocentment, va manifestar en públic la seva intenció de votar la meva candidatura. Dic sagnant perquè encara no fa una mesada que el pare d'XX em va demanar que tengués esment del seu fill, el qual, per cert, ja és un adult fet i granat. S'ho devia ensumar aquest home? Li he d'enviar una nota explicant el mal comportament del seu fill? Hauria de renunciar al compromís implícit de vetlla que vaig adquirir?

P.S. Un cop escrit això, m'indiquen que la incontinència verbal d'XX -també partidari de la candidatura continuista- va arribar a extrems d'opereta. Sense venir a rotllo, a una reunió a Barcelona, va començar a desbarrar contra la meva persona i d'altres membres del meu Departament, fins el punt que el moderador-amfitrió el va haver de tallar tot indicant-li que no l'havia convidat per fer cap casta de campanya. Tanmateix, em consta que XX ha acudit a les altes instàncies de la UIB per demanar protecció, no sé de què o de qui. En qualsevol cas la pregunta, no gens retòrica, és qui ens protegeix a nosaltres dels seus excesos verbals?

   — 9:18 AM - [ enllaç ]14.4.03

Més sobre ètica

Dels diaris d'ahir, diumenge:

La Generalitat i les empreses de l'automòbil redactaran un codi ètic de bones pràctiques per regular les relacions amb els consumidors i entre companyies. (El Periódico, 13/04/2003)

La qual cosa esment per posar de manifest que la meva proposta programàtica de promulgar un Codi Ètic de la UIB era, a més de ben necessària, moderna i actual. Ja ho sé, la UIB no ven automòbils, però ... alguna moto sí que deu haver estat col·locada. O no?

   — 7:25 PM - [ enllaç ]12.4.03

Ingenuitat (la d'un candidat)
Compten d'un candidat que anava passejant intentant trobar per on s'haurien perdut alguns dels vots que havien faltat quan, de sobte la resposta va trobar en veure un correu electrònic que va arribar tot anunciant la publicació del darrer Full Oficial de la Universitat (FOU), i que ben oportunament -per a això deuen ser les eleccions- resolia una de les velles reivindicacions del PAS:

6140. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 8 d'abril de 2003 per la qual es convoca simultàniament concurs de trasllat i concurs oposició restringit per cobrir places vacants de la plantilla de personal laboral d'aquesta universitat

No hi ha cap dubta sobre l'efectivitat del FOU com a eina electoral. Els fets ho demostren. Quina idea pot vèncer a una resolució tan, diguem-ne, oportuna?

   — 4:53 PM - [ enllaç ]


La ressaca
Moltes telefonades i molts correus electrònics. Tots em donen l'enhorabona (per haver perdut?) ja que ningú no esperava que jo tot solet pogués arribar al 25 i escaig per cent de vots. Procur contestar a tothom personalment, però gràcies a tots.
Els diaris d'avui em tracten francament bé i ho he de dir, ben igual que m'he queixat quan he trobat que s'havien passat. Com m'ha dit un dels meus comunicants: Tant de bo, totes les derrotes fossin tan dolces com aquesta!

Contrariament al que em va arribar ahir per vies indirectes, ara mateix juraria que hi haurà segona volta. Com ha de ser.

   — 3:35 PM - [ enllaç ]11.4.03

Més sobre la segona volta
Tal i com insinuava en el post anterior, no està clar que hi hagi segona volta, ja que m'han arribat remors -sense confirmar, i de fonts indirectes- que el Dr. Deyà està ponderant seriosament retirar la seva candidatura. Crec que seria una llàtima.

En un altre ordre de coses, la mateixa font m'envia els següents comptes:

Llorenç:
Una observació:

Avel.lí Blasco: 1599'7870: 7 persones integrants equip + 1= 199, 9734 vots ponderats/persona
Pere Deyá: 939, 9591: 7 persones integrants equip+1= 117,4949 vots ponderats/persona
Llorenç Valverde: 862,2538 : 1 persona integrant equip= 862'2538 vots ponderats/persona.

És obvi que algú pot pensar "Mira'l!, i el que no és consola és perquè no vol", però m'ha fet gràcia. Qué hi farem!

   — 11:43 PM - [ enllaç ]


Una precisió
La segona volta de les eleccions està servida, però això no vol dir que s'hagi de fer obligatoriament. Aquesta és una decisió que ara depén del Dr. Deyà. Vagi per dit.

   — 9:23 PM - [ enllaç ]


La telefonada ...
... ja l'han feta, des del Servei de Comunicació, a les 21:00. Que no sigui dit.

Sembla que he tret un vint-i-cinc i escaig per cent -vot ponderat- la candidatura oficialista un 47 i escaig i devers un 27 l'altra.

   — 9:04 PM - [ enllaç ]


Per cert ...
Són les 20:55 ... encara estic esperant la trucada promesa per part d'algú, que sé jo: Comissió Electoral, Secretaria General ..., del Servei de Comunicació me l'havien assegurada per devers les 20:30 ;-))))

   — 8:56 PM - [ enllaç ]


S'ha acabat (per ara)
Ja està. Les dades provisionals indiquen que hi haurà una segona volta entre els altres dos candidats, Dr. Deyà i Dr. Blasco. És així que, al menys, he assolit un dels objectius que em vaig proposar en presentar la meva candidatura, és a dir forçar una segona volta. Ara els altres dos candidats ja saben on han de cercar per aconseguir més vots, és a dir, a les meves propostes programàtiques i, així, millorar les seves.

Només em resta agrair la seva confiança i deferència a tots aquells que han votat les meves propostes. Com vaig dir a uns alumnes de la Seu de Menorca, el Rectorat no és l'únic i indispensable camí per aconseguir millorar la nostra Universitat. No afluixarem.

Gràcies a tots. Seguirem en contacte. Aquí mateix.

   — 8:22 PM - [ enllaç ]


El gran dia ha arribat
Ja hi som. D'aquí a devers mitja hora les urnes tancaran i començarà el recompte. Ens han dit que devers les 20:30 sabrem coses. Per raons familiars no puc anar al Campus a esperar els resultats provisionals, però procuraré no ser gaire enfora. Tanmateix, les dades sortiran en aquest weblog tan aviat com m'arribin. De fet, el dia ha començat malament pel que fa a aquest servidor ja que a primera hora del matí estava caigut, però ara sembla que va bé. L'alternatiu
http://mnm.uib.es/lvalverde
sembla que ha funcionat sempre com un rellotge.

Moltíssimes telefonades de suport: gràcies i gràcies.

Fins devers les vuit i mitja

   — 5:23 PM - [ enllaç ]10.4.03

Les reflexions del Consell Social
També avui els diaris publiquen un conjunt de reflexions del Consell Social de la UIB amb motiu de les eleccions. Sigui dit de passada, aquestes reflexions ens havien estat enviades previament als candidats. M'ha agradat particularment el passatge que diu:
El nou equip rectoral ... ha de tenir present les opcions que es plantegen ... cap a una Universitat més generalista o més especialitzada; cap a una Universitat més adreçada als alumnes i a les necessitats laborals de les Illes Balears o més adreçada a alumnes d'una geografia més ampla; cap a una Universitat amb un major o menor grau d'adaptabilitat a un futur incert ...

I més coses, com l'equilibri entre docència i recerca, entre d'altres. Bé que el Consell Social digui aquestes coses. Per altra banda, si es tractàs d'un examen crec que l'hauria aprovat. Amb nota.

   — 1:19 PM - [ enllaç ]


Els diaris, avui, bé
El Diario de Mallorca pubica avui sengles entrevistes amb els tres candidats. La meva està bé. El titular "Quiero una universidad viva, alejada de la sumisión y del acatamiento", també resalta que som un "Hombre de verbo fácil y control escénico, se propone hacer un campus habitable y adaptar la enseñanza superior a una sociedad multihoraria". Bé, encara que més que "multihoraria" jo hauria dit "a un calendario académico más flexible, abierto y moderno", però en línies generals no em puc queixar.

Per la seva banda el diari Última Hora treu un perfil de cada candidat, acompanyat de la corresponent caricatura. El titular, francament, m'agrada: "Valverde: ciencia y dialéctica". Destacat: "No hay que olvidar que detrás de los ordenadores siempre hay un ser humano". De l'interior m'ha deixat bastant cofoi la frase "Su parlamento es dialéctica pura, Valverde habla espontáneamente, de forma natural, sin rigideces".

Deu ser cert, si ho diuen tant ;-))))

   — 11:23 AM - [ enllaç ]


Incertesa sobre els resultats del dia 11/04/03
Pel que es veu no hi ha ningú que s'atreveixi a fer un pronóstic sobre els resultats de les eleccions de demà passat. Per ventura és que ningú no s'atreveix a donar-me un disgust (o una alegria). Diuen, en general, que està tot molt obert, o sigui que ja ho vorem. La única cosa que sembla certa és que devers les 20:30 del mateix divendres hom espera tenir un avanç provisional del resultat de les eleccions. Aleshores ja s'esvaïrà part d'aquesta incertesa. O no.

He parat d'escriure per veure les imatges del boicot d'avui, ja d'ahir, dels periodistes al president del govern i a la ministra d'afers exteriors, motivat pels recents esdeveniments de la guerra. Senzillament impressionants.

   — 12:07 AM - [ enllaç ]9.4.03

Gràcies a tothom
Són moltes les persones que m'han enviat correus electrònics molt amables, amb suggeriments, elogis, critiques ... a totes elles moltes gràcies. Miraré de donar resposta a tots, un per un, això sí, a poc a poc. Demà dematí, tot i que és dia de reflexió, retorn a l'activitat acadèmica normal, que hauria de ser una de les formes més efectives de reflexió. D'aquí a uns minuts se suposa que ja no es pot fer campanya electoral, però demà tots els diaris de Ciutat aniran plens d'informacions, entrevistes i perfils. Ja veurem que diuen.

Per cert, diverses persones m'han recordat el compromís que vaig adquirir de seguir amb aquest diari -weblog- més enllà de la campanya: no passeu pena. O més ben dit, en podeu passar. perquè faig comptes seguir. Demà inclós.

   — 11:53 PM - [ enllaç ]


Els xats amb alumnes de les Seus
Gràcies a una comunicant de Menorca, vaig poder entrar en contacte, via xat, amb un grup d'alumnes de les seus de Menorca i Eivissa. Hi vaig anar (al xat) dilluns i hi vaig tornar ahir dimarts, és per això que vaig una mica endarrerit amb aquest diari. El cert és que s'han montat una web alternativa, al marge dels servidors i de la xarxa ofical de la UIB i en ella hi mantenen tot un seguit d'activitats ben interessants, des del xat fins a un racó d'apunts, passant per un fòrum i d'altres seccions. Diuen que tenen moltes visites i a mi em sembla que, d'entrada, el servidor hauria d'estar a la Seu de Menorca, perquè ells ho volen així. Sembla que ho han demant i que els han dit que sí, encara que no fanàticament.

Se senten abandonats i estan preocupats pel futur de les Extensions. A més del que hi ha sobre aquest tema en un post anterior, avui en el debat també ha sortit la questió. La meva resposta és clara i simple, no faig gaires referències específiques a les seus perquè entenc que tot forma part de la UIB. Que els alumnes d'allà són també alumnes de la UIB i que el que hi ha en el programa va per a tots, ells inclosos. En el xat em van demanar coses més concretes com equipaments esportius; la resposta ha de venir de la mà de convenis amb entitats locals que permetin un tracte preferent als estudiants. Idees que també són d'aplicació als Centres Universitaris Municipals. Per cert, no sé si ho havia esmentat, però dissabte passat vaig tenir una reunió amb alguns del coordinadors d'aquests centres, que també va ser molt interessant. La UIB està molt extesa, encara que, de vegades, ni nosaltres mateixos ho veim.

Jo no he fet videoconferències amb alumnes de les seus, com sembla que ha fet alguna de les candidatures, però el contacte del xat ha estat molt més directe i, sobre tot, més interactiu. També deu tenir alguna cosa a veure amb allò de l'escoltar i les promeses.

   — 7:03 PM - [ enllaç ]


El darrer debat (d'aquesta tongada)
A Son Lledó, avui dematí hem debatut (?) sobre els aspectes relacionats més directament amb els alumnes. De les altres candidatures han vengut els vicerectors esperen ser de la cosa i, de la meva, hi he anat jo, naturalment. El debat ha començat amb un "cant-oda-elogi de l'equip" per part del representant de la candidatura oficialista, la qual cosa m'ha permés refermar el missatge simple i contundent que no vull que ningú doni la cara per mi i que el responsable darrer de totes les polítiques de la UIB és el Rector, que és l'únic que elegim, la resta són designats. Tot això sense oblidar que a l'equip de vicerectors només hi pot haver professors doctors, en tant que el grup que dóna suport a la meva candidatura té membres de tots els col·lectius de votants: o els mostram tots o cap. Jo he optat per cap i assumir la responsabilitat, per bé i per mal, de donar la cara.

En qualsevol cas, entre d'altres detalls, he pogut deixar palès que, a més de la qualitat i l'excel·lència, el que jo perseguesc és que els alumnes de la UIB estiguin i se sentin ben tractats, perquè els oferim una oportunitat de formació rigorosa, de qualitat i integral en un entorn escaient, tant pel que fa als equipaments docents com a la resta de serveis i equipaments necessaris per a la vida universitària. Una comunitat que, cal no oblidar, està formada per més de 15.000 persones.

   — 6:02 PM - [ enllaç ]


Tu escoltes, els altres prometen
Algunes de les majors satisfaccions d'aquesta campanya, que avui acaba, han vengut de la mà dels comentaris que m'han fet diverses persones de dins i de fora de la comunitat universitària. Alguns d'aquests comentaris m'han estat fet en directe i d'altres, bastants, a través de correus electrònics. Avui em toca esmentar-ne un en concret, l'ha enviat un estudiant de Magisteri, de nom Pau (de fet no em dóna més dades que la del seu correu electrònic). Diu que ha anat una de les meves presentacions i que troba que som "el que millor comunica les coses, el més proper i el més sincer", i afegeix un contundent i preciós tu escoltes, els altres prometen. Li he contestat que missatges com el seu justifiquen tot l'esforç i compensen amb escreix de l'agrura que, per exemple, produeix la superficialitat d'alguns comentaris que avui publiquen alguns diaris de Palma i que indiquen que els seus autors només semblen haver afinat les meves formes "humoristes" i que se'ls escapa veure el bessó del meu missatge. Se'ls escapa o no els interessa fer-se'n ressò. Per ventura encara no s'han temut que es poden dir coses molt serioses amb un somriure a la boca, per una banda, i del valor didàctic que tenen la ironia i la caricatura, per l'altra. Ja ho deia l'insigne (i caústic) Julio Rey Pastor d'uns col·legues seus: "Són unos matemáticos muy serios: No se rien nunca". Doncs això.

   — 3:46 PM - [ enllaç ]8.4.03

Entre Cavall de Troia i el Pacte Secret
L'assemblea d'avui al Ramon Llull ha estat espectacular per moltes i variades raons. En primer lloc la sala estava plena, com a cap altre acte electoral, i és el que el problema de la degradació d'aquest edifici és molt greu. El debat ha servit per clarificar postures i prioritats de les diferents candidatures, entre d'altres coses, però també ha estat molt espectacular una intervenció, destinada a desqualificar en tot i per tot la meva candidatura, a partir de la peregrina hipòtesi que som simplement un "Cavall de Troia" de la candidatura oficialista. Com que poc abans d'entrar a la sala ja m'havien advertit, per enèssima vegada, que també hi havia la remor que hi ha un pacte secret amb l'altra candidatura, la no oficialista, no m'he pogut estar de comentar-ho en veu alta, la qual cosa ha provocat rialles i els aplaudiments dels assistents. Prenc com un bon indici aquest fet, fins i tot, algú m'ha fet la reflexió que, tal i com van les coses, guanyi qui guanyi, jo guanyaré. Idò això, si he d'acabar guanyant, podriem començar per aquí i ens estalviarem feina, no?

   — 6:49 PM - [ enllaç ]


Les raons II
De vegades qued molt preocupat per les diferències entre el que dic i el que sembla que s'entén. Per exemple, avui un diari de Palma diu que ahir vaig dir, com a única raó de la meva candidatura, "que no era bo que només n'hi hagués dues" No vull dir que no esmentàs aquest fet, però sense cap casta de dubtes, la part important és la que hi ha dos posts més avall, és a dir, que tenc un projecte, que és viable i que em veig en coratge de fer realitat, i justament, aquesta no surt a la notícia del diari. I no és que no m'ho tenguin ben dit: només has de dir allò que vols que surti. Si dius més d'una cosa, sempre sortirà la més irevellant o inconvenient. Sembla que és una llei inexorable. Què hi farem!!

   — 6:36 PM - [ enllaç ]7.4.03

Actes per demà, dimarts dia 8/04/03
El primer a les 10:30 a l'Edifici Mateu Orfila.
A les 12:00 un debat entre tres a l'Edifici Ramon Llull, convocat pels alumnes de la Junta de la Facultat de Lletres (crec)
En haver acabat, la reunió (esper) amb els membres dels departaments de Filologia Espanyola i els de Filosofia, posposada el passat divendres per manca de temps.

A les 16:00 amb els professors dels departaments de Bilogia.

A les 19:00 amb els alumnes de la Universitat Oberta de Majors.

   — 11:32 PM - [ enllaç ]


Les raons
He dit en el debat de Son Lledó que m'he presentat perquè tenc un projecte, que és viable i que em veig amb coratge de tirar endavant. A més, puc aportar la meva experiència com a gestor, fonamentada en un principi bàsic: la tasca del gestor, essencialment, ha d'assegurar que tothom tengui les millors condicions per fer la seva feina. I que fa estona vaig aprendre i entendre que els representants estan per servir al col·lectiu que representen i no per servir-se'n. Tal qual.

   — 11:14 PM - [ enllaç ]


El debat d'avui
A Són Lledó, entre les onze i la una, davant una veintena d'estudiants, els tres candidats hem contestat les vuit preguntes que ens ha fet el President del Consell d'Estudiants, en funcions de moderador. Han estat vuit preguntes de caràcter general: una autopresentació, les raons de la candidatura, què haviem previst respecte dels accesos al Campus, infraestructures, Espai Europeu, la nova figura de professors contractats que preveu la LOU, el paper de la recerca i una visió de futur, i.e. com ens imaginam cada un dels candidats la UIB d'aquí a quatre anys en el supòsit d'haver guanyat les eleccions.

El més negatiu: la poca assistència. En posts posteriors explicaré el sentit de les meves respostes.

   — 9:17 PM - [ enllaç ]


Interventors
Finalment, no he anomenat interventors per a les taules electorals. Pot ésser un error, però honestament crec que tots hem de confiar en la imparcialitat d'aquelles persones que sortiran elegides per formar-ne part, així com de la Comissió Electoral. Tanmateix, cada dia hi ha més persones que em mostren la seva indignació davant els indicis d'actuacions que mostren una escassa, per no dir nul·la, neutralitat per part de determinades persones que, per mor dels seus càrrecs, haurien de ser-ho, a més de semblar-ho (vegeu el fragment de correu esmentat en un dels posts d'ahir). Unes mostres que, per altra banda, confirmen aquestes reprobables actuacions.

En qualsevol cas, he decidit que m'estim més passar per un ingenu que per un desconfiat.

   — 9:09 PM - [ enllaç ]6.4.03

Les Extensions (o Seus)
Una estudiant de Menorca em demana, amb raó, si m'he oblidat de l'existència de les Extensions Universitàries de Menorca i Eivissa-Formentera. De fet, demà dilluns toca arribar-hi la meva 'propaganda' de paper i, evidentment, tenen accés a la web. Mirarem de fer més coses. De totes maneres li he dit a la meva amable comunicant això que segueix:

El futur és complicat, però obert d'esperances per a les Extensions, ja que en el marc de l'Espai Universitari Europeu, la presencialitat queda reduïda de forma significativa, la qual cosa afavoreix que hi hagi estudiants "presencials" deslocalitzats amb un cost raonable per a la institució. Aquesta és l'aposta del meu programa per a les Extensions, pensau que les actuals titulacions estaran totes extingides abans del 2010. Qualsevol altra cosa que vos hagin dit fa prop a ser una enganyifa.

De moment, però, haurem de fer el possible per mantenir una oferta de titulacions raonable per a les extensions, ensems que haurem de millorar les eines tecnològiques de suport. Tot això sense oblidar que cal millorar els espais i augmentar l'oferta d'activitats.

   — 11:20 PM - [ enllaç ]


El divendres passat a Son Lledó
No hi ha dubtes que un dels sectors que mostren estar més interessats per això de les eleccions és el PAS. Divendres passat, a la fi, va ser el de Son Lledó. Vaig intentar deixar clar el meu compromís que la gerència serà ocupada per una persona experta en gestió de recursos humans (també ho dic durant el debat de M7), que cal dimensionar bé la plantilla i marcar un calendari d'aplicació, amb la corresponent financiació.

I vaig donar garanties que, en cap cas, ningú no seria obligat a passar al torn de tarda que s'haurà d'instaurar (fins i tot hi ha una recomanació sobre aquesta instauració per part de la Sindicatura de Greuges). Aquest torn serà de places de nova creació i, en tot cas, si algú hi vol anar perquè li convingui o per promocionar, ho podrà fer ben voluntariament sense cap casta de pressió. Varem parlar d'altres temes, la majoria contemplats de forma específica en el programa, com el de l'escoleta.

   — 11:08 PM - [ enllaç ]


Més remoreig
Sembla que alguns estudiants d'Empresarials han estat informats que això que el Rector pugui ser un del Departament de Matemàtiques significaria que haurien d'estudiar més Matemàtiques en els seus plans d'estudis. Per ventura han arribat a aquesta conclusió per ells mateixos, sense ajudes. Però, curiosament, sembla que per les mateixes cinc-centes no han arribat a la conclusió que un Rector del Departament de Química significaria l'aparició d'aquesta matèria en els seus plans d'estudis i que, per altra banda, les assignatures de Dret ja els deuen anar bé.

Sigui com sigui, queda ben clar que el nou Rectorat s'haurà d'esmerçar per fer conèixer als estudiants com funciona realment la Universitat i quin és el paper de cadascú en la gestió.

   — 10:29 PM - [ enllaç ]


Actes per demà, dilluns 7/04/2003

09:00 Edifici Arxiduc Lluís Salvador. Auditorium

11:00 Debat dels tres candidats organitzat pel Consell d'Estudiants. Son Lledó

13:00 Edifici Guillem Cifre de Colonya. Aula A01

16:00 Dept. d'Infermeria i Fisoteràpia. (Edifici Guillem Cifre, aula C210)

Per cert, un estudiant (del Guillem Cifre) m'ha fet arribar la següent informació/queixa/recomanació :

Alguns/es vicedegans, caps d'estudis, coordinadors... estan anant a les classes per tal, de com diuen ells, anunciar les candidatures de tots als candidats al rectorat però fins al moment només s'ha fet propaganda dels actes d'Avel·li Blasco. Crec que els altres dos candidats teniu previst fer actes al nostre edifici i seria interessant parlar amb algun dels responsables perque també anunciin els altres actes.

Fet i fet, és una apreciació que també m'ha arribat des d'altres Edificis (Jovellanos). Si els meus comunicants no van errats, que ja podria ser, tots aquests són indicis que deu ser molt difícil això de mostrar-se neutral ;-))) Vés que hi farem!

   — 10:19 PM - [ enllaç ]


Remoreig
No podia ser altrament. Sembla que ja han començat a circular remors sobre possibles noms de persones que integrarien el meu 'equip' i he de dir que la fantasia no manca a la UIB. De moment l'única cosa concreta que hi ha segura sobre el meu equip és que serà transversal i estarà format per persones competents i noves i res més. Tota la resta que vos puguin dir són vuit i nous i cartes que no lliguen. Això sí, d'acord amb la LOU, totes elles tendran el doctorat fet.

Resulta curiós, i de vegades gratificant, percebre segons quins somriures perdonavides quan xerr d'això de l'equip. Hi ha algunes persones que no ho poden entendre de cap de les maneres: amb paciència els intentat explicar que, ara fa vuit anys, hi havia un corrent d'opinió organitzat a la UIB -Claustre 96- i l'única forma possible d'integrar aquest corrent en una candidatura era mitjançant un 'equip'. Avui, que jo me'n hagi temut, no hi ha cap corrent organitzat a la UIB i l'equip essencialment només pot servir per satisfer determinats interessos gremials. Per això dic que el meu equip és tota la comunitat universitària i per tal que quedi clar, ja des d'ara mateix i arribat el cas, em compromet a fer servir aquesta eina del weblog per tenir tota la comunitat universitària informada de primera mà del que passa a Son Lledó. Aquesta és la meva manera de fer efectiva la transparència en la gestió i, a més, de possibilitar la participació real i efectiva de tots els seus membres.

   — 5:04 PM - [ enllaç ]


L'ICE
Entre els temes que tenc pendents hi ha el de l'Institut de Ciències de l'Educació, l'ICE. En el meu programa surt vinculat al vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, però sigui com sigui, la seva feina en el futur, que no serà poca, afectarà també les àrees d'Innovació Pedagógica i la de Qualitat Universitària. En el nou marc de l'espai Universitaria Europeu, haurem de cedir una bona part del protagonisme actual de les classes magistrals a la tutorització i guia de l'aprenentatge dels alumnes, la qual cosa requerirà d'un bon esforç d'adaptació dels docents (i dels discents) i l'ICE ha d'ajudar amb la seva tasca a fer efectiu aquest canvi de mentalitat i de manera de fer. També haurà d'judar aproporcionar les eines de suport a la millora de la tasca docent assignades al vicerectorat de Qualitat. O sigui que no només no ha de desaparèixer, sinó que, per anar bé, tendrà molta feina.

Per cert, ben mirat i en la seva concepció més pura, el terme 'discent' (i.e, algú que segueix l'ensenyament d'altri) està a punt de convertir-se en un anacronisme, si això de l'Espai Europeu tira endavant.

   — 3:59 PM - [ enllaç ]5.4.03

La síndrome
Per cert, també tenc enemics (qui no en té?) i alguns també ha aprofitat l'avinentesa per sortir ara. Però d'aquests no en parlaré. De tota manera no em puc estar d'esmentar que ja han estat diverses les persones que m'han mostrat la seva preocupació pel que jo he batejat amb el nom de "la síndrome del candidat perdedor desaparegut", és a dir, persones que -vull pensar que moguts per la bona voluntat- m'adverteixen que els candidats a rector de la UIB que han perdut les anteriors conteses electorals han "desaparegut" de la vida universitària, bé per automarginació perquè no han sabut pair el resultat de les urnes, bé perquè s'han dedicat a d'altres afers preferencials en les seves vides.

A totes aquestes persones que m'han mostrat la seva preocupació, els he agraït l'interés i, sobre tot, els he advertit que esperin a preocupar-se a haver comptat els vots el proper dia 11, no sigui cosa que no es doni en el meu cas la primera de les premises, vull dir, la de "perdedor". No sé si m'hauran entés. ;-)))

   — 9:19 PM - [ enllaç ]


Amics
Divendres faig faltar a aquesta cita, però procuraré emplenar el buit durant el cap de setmana. La notícia hauria de ser el "debat" de M7 d'ahir vespre, però si va a dir veritat, em vaig estimar més anar a sopar amb uns amics i descansar de la campanya. En qualsevol cas, les primeres impressions confirmen el que ja havia dit: no va ser gaire interessant, per no dir que va ser bastant avorrit. La resta de comentaris han de ser atribuïts a la benvolença dels bons amics que tenc arreu.

Per ventura no obtindré gaire vots, però, sense cap casta de dubtes, el nombre d'amics sí que creix de cada dia que passa. I per tal que no sia dit, dues mostres, una de part d'amics que ho són des de fa molts anys i que em varen enviar el missatge que segueix:

From: "Andreu Bosch"
Date: vier. abri 04, 2003 08:46:07 Europe/Paris
To: lvalverde@lvalverde.net
Subject: Perquè ho facis públic, si vols.

D'en Llorenç sempre m'ha agradat la seva preocupació per fer entenent i posar a l'abast de tothom els conceptes més abstractes o menys inintel·ligibles de la ciència, la seva capacitat de fer atractius els elements més àrids del quefer científic, en definitiva, la seva inquietud per a democratitzar el coneixement.
Andreu Bosch, Mestre i Psicòleg, (Company de fatigues)

Simpàtic, irònic, afable, divertit, d'esperit jove, inquiet, feiner, incisiu, curiós, observador, intuïtiu, intel·ligent, bon comunicador, constant, lluitador... i amb una companya com cal!

Antònia M. Anglada (dels anys de coneixença)

Ja ho crec ja que el vull fer públic, qui no li feria? Motltíssimes gràcies, Andreu i Antònia Maria.

L'altre missatge també és d'un amic de molts d'anys, el qual acaba la seva reflexió sobre el debat, amb aquests amables elogis:

Has sabut treure davant la cara més amable i íntima que els amics sabem que és una de les teves millors armes, juntament amb la rapidesa de pensament i la coherència que dóna tenir un bon discurs propi. Enhorabona i endavant!

D'aquest darrer comunicant no en puc dir el nom ja que no em diu que el puc fer públic com diuen n'Andreu i n'Antònia Maria.

Tenc molts més missatges, bastants de persones que m'eren desconegudes fins ara. També en treuré d'aquests en d'altres 'posts'. Gràcies a tots. Per ells també s'ho paga l'esforç.

   — 8:40 PM - [ enllaç ]3.4.03

Neu al Puig Major
Bones notícies: són les 7 de l'horabaixa i he arribat fins aquí sa i estalvi i amb el programa d'actes realitzat. Només que he arribat massa tard al darrer, a l'Edifici Jovellanos, perquè hem acabat tard d'enregistrar el debat (?) que demà ha d'emetre M7 a les 10 del vespre. M'estalviaré comentaris sobre aquest debat: cadascú el podrà veure i jutjar. Però, si va a dir veritat, ni el presentador ha aconseguit distingir-nos. Malament.

Un titular per descriure l'estat actual de la qüestió electoral:

Amb aquesta campanya cap dels candidats no tan sols no hem aconseguit escalfar l'ambient, sinó que, a més, fins i tot ha nevat al Puig Major.

Les anàlisis són variades: que si els alumnes passen de tot ..., que si entre el professorat tot el peix està venut ... o, simplement que no aconseguim engrescar el personal o en tot cas, que ho dissimula molt i molt bé. Ja ho vorem.

El cert és que hi ha hagut una assistència notable tant a l'acte del matí del Jovellanos, com al de l'Anselm Turmeda, amb preguntes i un diàleg viu. També ha estat molt bé la reunió de Sa Riera, tot i que crec que no m'he lluït gaire amb una pregunta, que no he entés a la primera, sobre la possibilitat que membres del PAS qualificats es fessin càrrec de la direcció de serveis que, de forma poc justificable, i per inèrcia s'adjudiquen a membres del PDI, que no sempre tenen el perfil més escaient per a la tasca. Dues idees que tenc sobre aquest punt: una, insistir que la gerència ha de ser ocupada per una persona experta en la gestió de recursos humans; i la segona ben relacionada amb aquesta, i recollida avui horabaixa, és que, si cal s'ha de contractar més PAS per facilitar que el PDI es dediqui a fer la seva tasca docent i de recerca. Així hi guanyarem tots ja que cadascú podrà fer exclusivament la seva feina, inclosos els llocs de responsabilitat. La qual cosa permetria generar més recursos i, per consegüent, encara empatariem o, fins i tot, guayariem.

També ha sorgit la qüestió de l'ICE, l'Institut de Ciències de l'Educació. Però això mereix un "post" a part.

   — 7:36 PM - [ enllaç ]2.4.03

Si avui ha estat un dia llarg, trob que demà ho serà encara més. Tot s'ha de dir, no sembla que cap dels candidats hagim aconseguit allò que se'n pugui dir una assistència massiva als actes de campanya, però trob que s'ho paga i, en qualsevol cas, es tracta d'una deferència envers els votants. Cal suposar que els dos debats públics, convocats pels estudiants, atrauran més públic. El primer està programat per dilluns dia 7 a les 11:00 a Son Lledó, i el segon per dimecres, a la mateixa hora i lloc, només que ara hi estan convocats el membres dels equips corresponents que s'hagin d'ocupar de l'àrea d'alumnat i/ordenació acadèmica. O sigui, que a mi i per allò de l'equip, em tocarà anar als dos.

Demà dijous hi ha tot un senyor programa:

- A les 8:30 a Sa Riera (Sala d'Actes)
- A les 10:00 al Departament de Ciències de l'Educació (Sala C04)
- A les 11:00 a l'Edifici Jovellanos (Aula AA04)
- A les 12:00 al Departament de Psicologia (Aula B2)
- A les 13:30 a l'Edifici Anselm Turmeda (Sala d'Actes)
- A les 16:00 enregistram un debat per M7 (Per ser emés el divendres a les 10:00)
- A les 18:00 una altra vegada a l'Edifici Jovellanos (Sala d'Actes)

No sé si en treuré aguller. Ja ho vorem.

   — 8:08 PM - [ enllaç ]


Espais
Ah! Els espais. Sempre els espais! Aquest és un problema endèmic de totes les universitats del món, però que a la UIB sempre ha estat particularment sagnant. Avui m'han demanat sobre qui gestionaria els espais, si els Departaments com fins ara o si ho farien els Instituts i Grups de recerca. D'entrada semblava raonable que hi hagi una gestió i assignació dinàmica feta des dels Departaments, però sembla que hi ha precedents que això no funciona. Jo pens que sí que ha de funcionar, sobre tot si, una vegada arribat el conflicte, el Rectorat intervé de forma decisiva per resoldre'l i no deixar sense solució el problema. Aquesta és la tasca del gestor, en general, i en aquest cas del Rectorat. I aquest és, també, el meu compromís, explícit i públic:

Una gestió transparent, sí; però no invisible.

   — 5:16 PM - [ enllaç ]


Una pregunta que es repeteix una vegada i una altra:

I, de cara a la segona volta, si n'hi ha, què?

Una pregunta que, sovint, n'amaga una altra d'indirecta relativa a les meves pretensions reals. La resposta és simple: ben igual que els altres candidats, tenc un bon projecte d'universitat, que és viable i que estic convençut que el puc liderar. Ara toca explicar-lo i deixar que la comunitat universitària hi digui la seva. I dia 11 d'abril, en haver comptat, ja vorem que passa.

Si no hi ha cap majoria absoluta voldrà dir que els dos projectes que quedin davant s'hauran de retocar amb l'objectiu d'atraure més vots. Aquí és on rau el diàleg i el consens: en escoltar la veu de la comunitat universitària, interpretar el que vol dir i adaptar la proposta a la voluntat majoritària. Certament, amb només dues candidatures, les opcions de diàleg i consens serien molt més limitades.

   — 3:26 PM - [ enllaç ]


He començat el dia amb una reunió amb el Comité d'Empresa. Una observació molt necessària a la qüestió dels despatxos individuals i que no és altra que precisar que l'objectiu és aconseguir un lloc de feina digne per a tothom . Hi ha hagut moltes més qüestions i totes elles ben interessants.


Per cert, el Consell d'Estudiants ha convocat un acte contra la guerra a les 12:05 i, per consegüent he ajornat l'acte d'avui a les 12:00 al Jovellanos. Si no hi ha res de nou, serà demà a les 11:00 a l'aula AA04.


A la 1:00 tenc prevista una reunió amb els professors dels Departaments de Dret i a les 4:00 una altre amb els professors dels Departaments de Química i Física. Però, abans, a les 11:00 n'he de tenir una altra amb els professors del Departament de Filologia Catalana.

   — 10:28 AM - [ enllaç ]1.4.03

Avui horabaixa he tengut sengles reunions amb professors dels Departaments d'Història i el de Ciències de la Terra.

D'aquestes reunions surten idees interessants i que estan, d'una forma o l'altra, en el programa. Això que segueix en són alguns exemples:

-Un despatx individual per a cada professor permanent. Pens que hi he d'afegir: individual i digne, i si m'apuren, va per devant la questió de la dignitat. Vull dir, hem d'aconseguir un despatx individual i digne per a cada professor permanent, però és extremadament urgent que, en qualsevol cas, tots els professors tenguin un espai de feina digne i suficient. És allò de "l'entorn de qualitat per a la vida universitària" i que també inclou els espais docents, classes, laboratoris, seminaris i llocs d'estudi.

-Campus vs. Ciutat. S'ha de mantenir el Campus com a centre de la vida universitària, però és possible pensar en el desplaçament d'algunes activitats acadèmiques reglades cap a Ciutat i, per què no?, cap als Centres Universitaris Municipals.

entre d'altres.

Demà toca anar a explicar el programa als Departaments de Català, els de Dret, el Física i el de Química.

   — 8:16 PM - [ enllaç ]


Els diaris ens miren amb lupa. Volen tenir el detall dels actes de la campanya. Un d'ells parla del meu "secretismo" perquè els vaig dir que no tenia gens clara la necessitat d'anunciar en públic les visites als departaments, ja que, essencialment jo pens que els que ho han de saber són els membres del departament involucrat. Per contra si necessitam tota la publicitat haguda i per haver (com alguna foto testifica de forma aclaparadora) per tal d'atraure els alumnes als actes dirigits a ells.

En aquest sentit i de moment, ja tenc confirmats, com a actes adreçats especialment a l'alumnat, els següents:

Dijous dia 3, a les 11:00, a l'aula AA04 de l'Edifici Jovellanos. Se suposa que va dirigit especialment a l'alumnat de Dret, Economia i Empresarials, però tohom serà benvingut.

El mateix dia, dijous 3, a les 17:30 a la Sala d'Actes del Jovellanos. Aquest se suposa que esta especialment dirigit a l'alumnat d'Empresarials, Economia i Dret, però, també igual que abans, tothom serà benvingut.

Dilluns dia 7, toca l'Edifici Guillem Cifre, dimarts dia 8 el Mateu Orfila i dimecres l'Edifici Ramon Llull. Tot això sense oblidar que dijous que vé, dia 3, a les 13:00, toca l'Anselm Turmeda.

   — 7:08 PM - [ enllaç ]


Ja funciona el "mirror" de la plana web, ubicat en un servidor intern de la UIB, ja que resulta que molts dels ordinadors del PAS només tenen accés a la Intranet de la UIB i no a Internet. La nova adreça és:

http://mnm.uib.es/lvalverde/

S'hi pot accedir des de l'enllaç de la plana oficial de la UIB o directament. Procurarem que les actualitzacions siguin constants.

També avui hem començat a distribuir el tabloide "lvalverde.net"

   — 1:14 PM - [ enllaç ]31.3.03

Ja ha passat el primer dia. Han posposat la presentació de Son Lledó: serà el proper divendres. Avui dematí, però, he pogut anar finalment al CTI@UIB (abans Servei de Càlcul) i he de dir que he quedat agradablement impressionat per l'interés que ha demostrat tothom, tant per la seva presència com per les preguntes que han fet.

El matí havia començat amb intensos esforços per acabar de quadrar l'agenda dels actes electorals, tant a Departaments, com a Centres, dirigits aquests darrers més de cara als alumnes. Han arribat més correus electrònics amb suggeriments i preguntes, alguns enviats també per estudiants. Tenc la sensació que no ha acabat de calar gaire entre aquests la idea que ara poden votar. De fet, ahir, de tard, vaig descobrir en una de les tutories electròniques que faig que, fins i tot, hi ha alumnes d'assignatures meves que no s'han acabat d'assabentar que aquesta elecció _també_ va amb ells.

Demà dematí, dimarts, he de deixar, per un moment la campanya, per anar a la presentació del Congrés Virtual de Cibereduca. A l'horabaraixa, tenc dues reunions, primer amb els membres del Dep. d'Història i desprès amb els del de Ciències de la Terra.

Per dimecres, a les 12:00 està previst el primer encontre obert amb alumnes, els de Dret, a l'aula AA01 de l'Edifici Jovellanos.

Per cert, cada dia que passa hi algú nou que m'adverteix que, des del seu ordinador no poden veure bé la pàgina web de la campanya (és a dir, aquesta). Essencialment, hem identificat dos tipus de problemes. El primer, que ja anam arreglant, està relacionat amb determinades "característiques" de Microsoft. El segon tipus és més delicat i més difícil de d'arreglar a curt termini ja que indica que una part del parc d'ordinadors de la UIB necessita mà de mestre.

Finalment, avui també hem posat tres vídeos nous més i una versió actualitzada del primer.

Demà més.

   — 11:57 PM - [ enllaç ]30.3.03

Divendres dia 28 va començar -oficialment- la curta, però intensa, campanya electoral. Ben igual que els altres dos candidats, vaig fer públic el meu programa. De moment només he fet servir aquesta web, però durant la setmana, treuré més material, a més dels corresponents actes electorals. Per començar, demà dematí n'està previst un a Son Lledó.

Dissabte 29, un diari de Palma deia que no hi havia grans diferències entre els tres programes, bé, de fet, deia que pivotaven a l'entorn dels mateixos eixos. No sé si s'hi hauran fixat gaire ja que, fins i tot, varen confondre la meva fotografia i la d'un altre candidat. No és una notícia dolenta aquesta de la similitud de programes, i m'haurè d'esmerçar per explicar quins són els trets diferencials del meu programa. Els altres candidats, també.

Per exemple: tot dos parlen d'una cosa com una carta de drets i deures dels alumnes. Jo, per contra, explicit la meva intenció de promoure un Codi Ètic de la UIB. I és que de poc serviria el reconeixement d'un dret d'un alumne que involucri, per exemple, una determinada actitud per part del professorat si, simultàniament, el professorat no fa seu aquest reconeixement del dret en qüestió. Per això ho he plantejat en termes d'un codi ètic que reguli les relacions entre els diversos estaments de la comunitat universitària. I una cosa més: aquest codi ha de servir per explicitar el compromís dels membres de la comunitat universitària envers la societat de les Illes Balears.

Demà més.

   — 11:03 PM - [ enllaç ]all rights unreserved 2003
This page is powered by Blogger. Isn't yours?