Les raons d'una candidatura

1.- La funció de la universitat

El sistema educatiu públic és una de les organitzacions fonamentals de qualsevol sistema democràtic, en tant que és l'encarregat de proporcionar als ciutadans les eines necessàries per entendre i millorar el món en el qual hauran de viure i que, de cada dia que passa, és més i més complex. La Universitat forma part d'aquest sistema educatiu i, justament per mor d'aquesta complexitat creixent, cal que cada vegada faci arribar la seva tasca a més persones, molt més enllà de la simple perspectiva vocacional orientada a l'exercici de determinades professions liberals o tècniques, que hom li assignava tradicionalment i amb la qual encara es vista des de molts sectors socials.  

2.- La universitat i la Societat de la Informació i del Coneixement

L'educació universitària ha de proveir la societat de noves i renovades formes d'ensenyament per atendre degudament les noves classes d'estudiants, les noves formes d'organitzar l'aprenentatge i les noves sortides professionals que, dia rera dia, es van configurant gràcies a les profundes transformacions vinculades a la Societat de la informació i del Coneixement.  

3.- La universitat a les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears ens ha de catapultar cap a una tasca col*lectiva de futur que ens converteixi, per sempre més, en un poble ambiciós i coneixedor de les seves possibilitats, amb raons de pes que ens permetin fer-nos sentir conscients i orgullosos de nosaltres mateixos. La UIB no és l'únic agent, però sí un dels més importants; no debades ja fa molt de temps que està ben assumit que mentre una societat no tengui universitat, no pot garantir la sostenibilitat de la seva cultura.  

All rights unreserved 2003.