Compromís

- amb la comunitat universitària

- amb les persones de les Illes Balears

- amb el futur d'aquesta terra

... i Coratge

per fer efectiu aquest compromís

    el dia a dia d'una campanya

    sobre la universitat que volem

    ens interessa la teva opinió

-- Llorenç Valverde
All rights unreserved 2003.