PROGRAMA:

Eixos fonamentals

 1. L'estudiant com a un dels centres de la política universitària de la UIB
 2. Integració a l'Espai Universitari Europeu
 3. Connexió amb la societat de les Illes Balears

Deu grans Órees de gestiˇ

 1. Qualitat Universitària
 2. Alumnes i Serveis a la Comunitat Universitària
 3. Innovació Tecnològica i Societat del Coneixement
 4. Ordenació Acadèmica, Doctorat i Cursos de Postgrau
 5. Professorat i Innovació pedagògica
 6. Recerca
 7. Afers econòmics i Infraestructures
 8. Extensió Universitària i Projecció Sociocultural
 9. Relacions Institucionals i Relacions Internacionals
 10. Secretaria General

Sobre l'equip

 • El meu equip Ús tota la comunitat universitÓria

A més:

Promoure la promulgació d'un Codi ╚tic de la UIB destinat a regular, més enllà de lleis i reglaments, les relacions entre els membres de la comunitat universitària i les d'aquests amb la resta de la societat. I que també serveixi d'exemple i guia del bon quefer de la UIB en el seu compromís amb la societat.

All rights unreserved 2003.